Summer SALE
Шаблонний метод

Шаблонний метод на Rust

Шаблонний метод — це поведінковий патерн, який визначає кістяк алгоритму в суперкласі та змушує підкласи реалізувати конкретні кроки цього алгоритму.

Conceptual Example

main.rs

trait TemplateMethod {
  fn template_method(&self) {
    self.base_operation1();
    self.required_operations1();
    self.base_operation2();
    self.hook1();
    self.required_operations2();
    self.base_operation3();
    self.hook2();
  }

  fn base_operation1(&self) {
    println!("TemplateMethod says: I am doing the bulk of the work");
  }

  fn base_operation2(&self) {
    println!("TemplateMethod says: But I let subclasses override some operations");
  }

  fn base_operation3(&self) {
    println!("TemplateMethod says: But I am doing the bulk of the work anyway");
  }

  fn hook1(&self) {}
  fn hook2(&self) {}

  fn required_operations1(&self);
  fn required_operations2(&self);
}

struct ConcreteStruct1;

impl TemplateMethod for ConcreteStruct1 {
  fn required_operations1(&self) {
    println!("ConcreteStruct1 says: Implemented Operation1")
  }

  fn required_operations2(&self) {
    println!("ConcreteStruct1 says: Implemented Operation2")
  }
}

struct ConcreteStruct2;

impl TemplateMethod for ConcreteStruct2 {
  fn required_operations1(&self) {
    println!("ConcreteStruct2 says: Implemented Operation1")
  }

  fn required_operations2(&self) {
    println!("ConcreteStruct2 says: Implemented Operation2")
  }
}

fn client_code(concrete: impl TemplateMethod) {
  concrete.template_method()
}

fn main() {
  println!("Same client code can work with different concrete implementations:");
  client_code(ConcreteStruct1);
  println!();

  println!("Same client code can work with different concrete implementations:");
  client_code(ConcreteStruct2);
}

Output

Same client code can work with different concrete implementations:
TemplateMethod says: I am doing the bulk of the work
ConcreteStruct1 says: Implemented Operation1
TemplateMethod says: But I let subclasses override some operations
ConcreteStruct1 says: Implemented Operation2
TemplateMethod says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different concrete implementations:
TemplateMethod says: I am doing the bulk of the work
ConcreteStruct2 says: Implemented Operation1
TemplateMethod says: But I let subclasses override some operations
ConcreteStruct2 says: Implemented Operation2
TemplateMethod says: But I am doing the bulk of the work anyway

Шаблонний метод іншими мовами програмування

Шаблонний метод на C# Шаблонний метод на C++ Шаблонний метод на Go Шаблонний метод на Java Шаблонний метод на PHP Шаблонний метод на Python Шаблонний метод на Ruby Шаблонний метод на Swift Шаблонний метод на TypeScript