Wiosenna WYPRZEDAŻ
Strategia

Strategia w języku Python

Strategia to behawioralny wzorzec projektowy zakładający przekształcenie zestawu zachowań w obiekty, które można stosować zamiennie w pierwotnym obiekcie.

Pierwotny obiekt, zwany kontekstem, przechowuje odniesienie do obiektu-strategii i deleguje mu działania związane z danym zachowaniem. Aby zmienić sposób, w jaki kontekst wykonuje swą pracę, należy zamienić bieżąco przypisany obiekt strategii na inny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Strategia jest bardzo powszechny w kodzie Python. Często stosuje się go w różnych frameworkach by umożliwić użytkownikom zmianę funkcjonalności klasy bez konieczności rozszerzania jej.

Identyfikacja: Wzorzec Strategia można rozpoznać po obecności metody pozwalającej wykonywać faktyczną pracę zagnieżdżonemu obiektowi oraz po obecności settera umożliwiającego wymianę tego obiektu na inny.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Strategia ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List


class Context():
  """
  The Context defines the interface of interest to clients.
  """

  def __init__(self, strategy: Strategy) -> None:
    """
    Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but
    also provides a setter to change it at runtime.
    """

    self._strategy = strategy

  @property
  def strategy(self) -> Strategy:
    """
    The Context maintains a reference to one of the Strategy objects. The
    Context does not know the concrete class of a strategy. It should work
    with all strategies via the Strategy interface.
    """

    return self._strategy

  @strategy.setter
  def strategy(self, strategy: Strategy) -> None:
    """
    Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
    """

    self._strategy = strategy

  def do_some_business_logic(self) -> None:
    """
    The Context delegates some work to the Strategy object instead of
    implementing multiple versions of the algorithm on its own.
    """

    # ...

    print("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)")
    result = self._strategy.do_algorithm(["a", "b", "c", "d", "e"])
    print(",".join(result))

    # ...


class Strategy(ABC):
  """
  The Strategy interface declares operations common to all supported versions
  of some algorithm.

  The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
  Strategies.
  """

  @abstractmethod
  def do_algorithm(self, data: List):
    pass


"""
Concrete Strategies implement the algorithm while following the base Strategy
interface. The interface makes them interchangeable in the Context.
"""


class ConcreteStrategyA(Strategy):
  def do_algorithm(self, data: List) -> List:
    return sorted(data)


class ConcreteStrategyB(Strategy):
  def do_algorithm(self, data: List) -> List:
    return reversed(sorted(data))


if __name__ == "__main__":
  # The client code picks a concrete strategy and passes it to the context.
  # The client should be aware of the differences between strategies in order
  # to make the right choice.

  context = Context(ConcreteStrategyA())
  print("Client: Strategy is set to normal sorting.")
  context.do_some_business_logic()
  print()

  print("Client: Strategy is set to reverse sorting.")
  context.strategy = ConcreteStrategyB()
  context.do_some_business_logic()

Output.txt: Wynik działania

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Strategia w innych językach

Strategia w języku C# Strategia w języku C++ Strategia w języku Go Strategia w języku Java Strategia w języku PHP Strategia w języku Ruby Strategia w języku Rust Strategia w języku Swift Strategia w języku TypeScript