Summer SALE
Стан

Стан на C#

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в C# для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.State.Conceptual
{
  // The Context defines the interface of interest to clients. It also
  // maintains a reference to an instance of a State subclass, which
  // represents the current state of the Context.
  class Context
  {
    // A reference to the current state of the Context.
    private State _state = null;

    public Context(State state)
    {
      this.TransitionTo(state);
    }

    // The Context allows changing the State object at runtime.
    public void TransitionTo(State state)
    {
      Console.WriteLine($"Context: Transition to {state.GetType().Name}.");
      this._state = state;
      this._state.SetContext(this);
    }

    // The Context delegates part of its behavior to the current State
    // object.
    public void Request1()
    {
      this._state.Handle1();
    }

    public void Request2()
    {
      this._state.Handle2();
    }
  }
  
  // The base State class declares methods that all Concrete State should
  // implement and also provides a backreference to the Context object,
  // associated with the State. This backreference can be used by States to
  // transition the Context to another State.
  abstract class State
  {
    protected Context _context;

    public void SetContext(Context context)
    {
      this._context = context;
    }

    public abstract void Handle1();

    public abstract void Handle2();
  }

  // Concrete States implement various behaviors, associated with a state of
  // the Context.
  class ConcreteStateA : State
  {
    public override void Handle1()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteStateA handles request1.");
      Console.WriteLine("ConcreteStateA wants to change the state of the context.");
      this._context.TransitionTo(new ConcreteStateB());
    }

    public override void Handle2()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteStateA handles request2.");
    }
  }

  class ConcreteStateB : State
  {
    public override void Handle1()
    {
      Console.Write("ConcreteStateB handles request1.");
    }

    public override void Handle2()
    {
      Console.WriteLine("ConcreteStateB handles request2.");
      Console.WriteLine("ConcreteStateB wants to change the state of the context.");
      this._context.TransitionTo(new ConcreteStateA());
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code.
      var context = new Context(new ConcreteStateA());
      context.Request1();
      context.Request2();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to ConcreteStateA.
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB.
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA.

Стан іншими мовами програмування

Стан на C++ Стан на Go Стан на Java Стан на PHP Стан на Python Стан на Ruby Стан на Rust Стан на Swift Стан на TypeScript