🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Стан

State Стан State

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Детальніше про Стан

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в C# для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерну: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.State.Structural
{
  class Context
  {
    private State _state = null;

    public Context(State state)
    {
      this.transitionTo(state);
    }

    public void transitionTo(State state)
    {
      Console.Write("Context: Transition to " + state.ToString() + ".\n");
      this._state = state;
      this._state.setContext(this);
    }

    public void request1()
    {
      this._state.handle1();
    }

    public void request2()
    {
      this._state.handle2();
    }
  }
  
  abstract class State
  {
    protected Context context;

    public void setContext(Context context)
    {
      this.context = context;
    }

    public abstract void handle1();

    public abstract void handle2();
  }

  class ConcreteStateA : State
  {
    public override void handle1()
    {
      Console.Write("ConcreteStateA handles request1.\n");
      Console.Write("ConcreteStateA wants to change the state of the context.\n");
      this.context.transitionTo(new ConcreteStateB());
    }

    public override void handle2()
    {
      Console.Write("ConcreteStateA handles request2.\n");
    }
  }

  class ConcreteStateB : State
  {
    public override void handle1()
    {
      Console.Write("ConcreteStateB handles request1.\n");
    }

    public override void handle2()
    {
      Console.Write("ConcreteStateB handles request2.\n");
      Console.Write("ConcreteStateB wants to change the state of the context.\n");
      this.context.transitionTo(new ConcreteStateA());
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client.ClientCode();
    }
  }

  class Client
  {
    public static void ClientCode()
    {
      var context = new Context(new ConcreteStateA());
      context.request1();
      context.request2();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to RefactoringGuru.DesignPatterns.State.Structural.ConcreteStateA.
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to RefactoringGuru.DesignPatterns.State.Structural.ConcreteStateB.
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to RefactoringGuru.DesignPatterns.State.Structural.ConcreteStateA.