Spring SALE
Стан

Стан на TypeScript

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в TypeScript для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains a
 * reference to an instance of a State subclass, which represents the current
 * state of the Context.
 */
class Context {
  /**
   * @type {State} A reference to the current state of the Context.
   */
  private state: State;

  constructor(state: State) {
    this.transitionTo(state);
  }

  /**
   * The Context allows changing the State object at runtime.
   */
  public transitionTo(state: State): void {
    console.log(`Context: Transition to ${(<any>state).constructor.name}.`);
    this.state = state;
    this.state.setContext(this);
  }

  /**
   * The Context delegates part of its behavior to the current State object.
   */
  public request1(): void {
    this.state.handle1();
  }

  public request2(): void {
    this.state.handle2();
  }
}

/**
 * The base State class declares methods that all Concrete State should
 * implement and also provides a backreference to the Context object, associated
 * with the State. This backreference can be used by States to transition the
 * Context to another State.
 */
abstract class State {
  protected context: Context;

  public setContext(context: Context) {
    this.context = context;
  }

  public abstract handle1(): void;

  public abstract handle2(): void;
}

/**
 * Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
 * Context.
 */
class ConcreteStateA extends State {
  public handle1(): void {
    console.log('ConcreteStateA handles request1.');
    console.log('ConcreteStateA wants to change the state of the context.');
    this.context.transitionTo(new ConcreteStateB());
  }

  public handle2(): void {
    console.log('ConcreteStateA handles request2.');
  }
}

class ConcreteStateB extends State {
  public handle1(): void {
    console.log('ConcreteStateB handles request1.');
  }

  public handle2(): void {
    console.log('ConcreteStateB handles request2.');
    console.log('ConcreteStateB wants to change the state of the context.');
    this.context.transitionTo(new ConcreteStateA());
  }
}

/**
 * The client code.
 */
const context = new Context(new ConcreteStateA());
context.request1();
context.request2();

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to ConcreteStateA.
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB.
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA.

Стан іншими мовами програмування

Стан на C# Стан на C++ Стан на Go Стан на Java Стан на PHP Стан на Python Стан на Ruby Стан на Rust Стан на Swift