Summer SALE
Стан

Стан на Java

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в Java для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Приклади Стану в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Аудіоплеєр

Основний клас плеєра змінює свою поведінку в залежності від того, в якому стані знаходиться програвання.

states

states/State.java: Загальний інтерфейс станів

package refactoring_guru.state.example.states;

import refactoring_guru.state.example.ui.Player;

/**
 * Common interface for all states.
 */
public abstract class State {
  Player player;

  /**
   * Context passes itself through the state constructor. This may help a
   * state to fetch some useful context data if needed.
   */
  State(Player player) {
    this.player = player;
  }

  public abstract String onLock();
  public abstract String onPlay();
  public abstract String onNext();
  public abstract String onPrevious();
}

states/LockedState.java: Стан "заблокований"

package refactoring_guru.state.example.states;

import refactoring_guru.state.example.ui.Player;

/**
 * Concrete states provide the special implementation for all interface methods.
 */
public class LockedState extends State {

  LockedState(Player player) {
    super(player);
    player.setPlaying(false);
  }

  @Override
  public String onLock() {
    if (player.isPlaying()) {
      player.changeState(new ReadyState(player));
      return "Stop playing";
    } else {
      return "Locked...";
    }
  }

  @Override
  public String onPlay() {
    player.changeState(new ReadyState(player));
    return "Ready";
  }

  @Override
  public String onNext() {
    return "Locked...";
  }

  @Override
  public String onPrevious() {
    return "Locked...";
  }
}

states/ReadyState.java: Стан "готовий"

package refactoring_guru.state.example.states;

import refactoring_guru.state.example.ui.Player;

/**
 * They can also trigger state transitions in the context.
 */
public class ReadyState extends State {

  public ReadyState(Player player) {
    super(player);
  }

  @Override
  public String onLock() {
    player.changeState(new LockedState(player));
    return "Locked...";
  }

  @Override
  public String onPlay() {
    String action = player.startPlayback();
    player.changeState(new PlayingState(player));
    return action;
  }

  @Override
  public String onNext() {
    return "Locked...";
  }

  @Override
  public String onPrevious() {
    return "Locked...";
  }
}

states/PlayingState.java: Стан "програвання"

package refactoring_guru.state.example.states;

import refactoring_guru.state.example.ui.Player;

public class PlayingState extends State {

  PlayingState(Player player) {
    super(player);
  }

  @Override
  public String onLock() {
    player.changeState(new LockedState(player));
    player.setCurrentTrackAfterStop();
    return "Stop playing";
  }

  @Override
  public String onPlay() {
    player.changeState(new ReadyState(player));
    return "Paused...";
  }

  @Override
  public String onNext() {
    return player.nextTrack();
  }

  @Override
  public String onPrevious() {
    return player.previousTrack();
  }
}

ui

ui/Player.java: Програвач

package refactoring_guru.state.example.ui;

import refactoring_guru.state.example.states.ReadyState;
import refactoring_guru.state.example.states.State;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Player {
  private State state;
  private boolean playing = false;
  private List<String> playlist = new ArrayList<>();
  private int currentTrack = 0;

  public Player() {
    this.state = new ReadyState(this);
    setPlaying(true);
    for (int i = 1; i <= 12; i++) {
      playlist.add("Track " + i);
    }
  }

  public void changeState(State state) {
    this.state = state;
  }

  public State getState() {
    return state;
  }

  public void setPlaying(boolean playing) {
    this.playing = playing;
  }

  public boolean isPlaying() {
    return playing;
  }

  public String startPlayback() {
    return "Playing " + playlist.get(currentTrack);
  }

  public String nextTrack() {
    currentTrack++;
    if (currentTrack > playlist.size() - 1) {
      currentTrack = 0;
    }
    return "Playing " + playlist.get(currentTrack);
  }

  public String previousTrack() {
    currentTrack--;
    if (currentTrack < 0) {
      currentTrack = playlist.size() - 1;
    }
    return "Playing " + playlist.get(currentTrack);
  }

  public void setCurrentTrackAfterStop() {
    this.currentTrack = 0;
  }
}

ui/UI.java: GUI програвача

package refactoring_guru.state.example.ui;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class UI {
  private Player player;
  private static JTextField textField = new JTextField();

  public UI(Player player) {
    this.player = player;
  }

  public void init() {
    JFrame frame = new JFrame("Test player");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel context = new JPanel();
    context.setLayout(new BoxLayout(context, BoxLayout.Y_AXIS));
    frame.getContentPane().add(context);
    JPanel buttons = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    context.add(textField);
    context.add(buttons);

    // Context delegates handling user's input to a state object. Naturally,
    // the outcome will depend on what state is currently active, since all
    // states can handle the input differently.
    JButton play = new JButton("Play");
    play.addActionListener(e -> textField.setText(player.getState().onPlay()));
    JButton stop = new JButton("Stop");
    stop.addActionListener(e -> textField.setText(player.getState().onLock()));
    JButton next = new JButton("Next");
    next.addActionListener(e -> textField.setText(player.getState().onNext()));
    JButton prev = new JButton("Prev");
    prev.addActionListener(e -> textField.setText(player.getState().onPrevious()));
    frame.setVisible(true);
    frame.setSize(300, 100);
    buttons.add(play);
    buttons.add(stop);
    buttons.add(next);
    buttons.add(prev);
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.state.example;

import refactoring_guru.state.example.ui.Player;
import refactoring_guru.state.example.ui.UI;

/**
 * Demo class. Everything comes together here.
 */
public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Player player = new Player();
    UI ui = new UI(player);
    ui.init();
  }
}

OutputDemo.png: Знімок роботи програми

Стан іншими мовами програмування

Стан на C# Стан на C++ Стан на Go Стан на PHP Стан на Python Стан на Ruby Стан на Rust Стан на Swift Стан на TypeScript