Spring SALE
Стан

Стан на Ruby

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан часто використовують в Ruby для перетворення в об’єкти величезних стейт-машин, побудованих на операторах switch.

Ознаки застосування патерна: Методи класу делегують роботу одному вкладеному об’єктові.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains a
# reference to an instance of a State subclass, which represents the current
# state of the Context.
class Context
 # A reference to the current state of the Context.
 attr_accessor :state
 private :state

 # @param [State] state
 def initialize(state)
  transition_to(state)
 end

 # The Context allows changing the State object at runtime.
 def transition_to(state)
  puts "Context: Transition to #{state.class}"
  @state = state
  @state.context = self
 end

 # The Context delegates part of its behavior to the current State object.

 def request1
  @state.handle1
 end

 def request2
  @state.handle2
 end
end

# The base State class declares methods that all Concrete State should implement
# and also provides a backreference to the Context object, associated with the
# State. This backreference can be used by States to transition the Context to
# another State.
class State
 attr_accessor :context

 # @abstract
 def handle1
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def handle2
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
# Context.

class ConcreteStateA < State
 def handle1
  puts 'ConcreteStateA handles request1.'
  puts 'ConcreteStateA wants to change the state of the context.'
  @context.transition_to(ConcreteStateB.new)
 end

 def handle2
  puts 'ConcreteStateA handles request2.'
 end
end

class ConcreteStateB < State
 def handle1
  puts 'ConcreteStateB handles request1.'
 end

 def handle2
  puts 'ConcreteStateB handles request2.'
  puts 'ConcreteStateB wants to change the state of the context.'
  @context.transition_to(ConcreteStateA.new)
 end
end

# The client code.

context = Context.new(ConcreteStateA.new)
context.request1
context.request2

output.txt: Результат виконання

Context: Transition to ConcreteStateA
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA

Стан іншими мовами програмування

Стан на C# Стан на C++ Стан на Go Стан на Java Стан на PHP Стан на Python Стан на Rust Стан на Swift Стан на TypeScript