🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Стан

State Стан State

Стан — це поведінковий патерн, що дозволяє динамічно змінювати поведінку об’єкта при зміні його стану.

Поведінки, які залежать від стану, переїзджають в окремі класи. Початковий клас зберігає посилання на один з таких об’єктів-станів та делегує йому роботу.

Детальніше про Стан

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Стан здебільшого використовують для перетвореннягроміздких стейт-машин, побудованих на операторах switch, в об’єкти.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Стан, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

StateStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\State\Structural;

/**
 * The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains a
 * reference to an instance of a State subclass, which represents the current
 * state of the Context.
 */
class Context
{
  /**
   * @var State A reference to the current state of the Context.
   */
  private $state;

  /**
   * @param State $state
   */
  public function __construct(State $state)
  {
    $this->transitionTo($state);
  }

  /**
   * The Context allows changing the State object at runtime.
   */
  public function transitionTo(State $state): void
  {
    echo "Context: Transition to ".get_class($state).".\n";
    $this->state = $state;
    $this->state->setContext($this);
  }

  /**
   * The Context delegates part of its behavior to the current State object.
   */
  public function request1(): void
  {
    $this->state->handle1();
  }

  public function request2(): void
  {
    $this->state->handle2();
  }
}

/**
 * The base State class declares methods that all Concrete State should
 * implement and also provides a backreference to the Context object, associated
 * with the State. This backreference can be used by States to transition the
 * Context to another State.
 */
abstract class State
{
  /**
   * @var Context
   */
  protected $context;

  public function setContext(Context $context)
  {
    $this->context = $context;
  }

  abstract public function handle1(): void;

  abstract public function handle2(): void;
}

/**
 * Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
 * Context.
 */
class ConcreteStateA extends State
{
  public function handle1(): void
  {
    echo "ConcreteStateA handles request1.\n";
    echo "ConcreteStateA wants to change the state of the context.\n";
    $this->context->transitionTo(new ConcreteStateB);
  }

  public function handle2(): void
  {
    echo "ConcreteStateA handles request2.\n";
  }
}

class ConcreteStateB extends State
{
  public function handle1(): void
  {
    echo "ConcreteStateB handles request1.\n";
  }

  public function handle2(): void
  {
    echo "ConcreteStateB handles request2.\n";
    echo "ConcreteStateB wants to change the state of the context.\n";
    $this->context->transitionTo(new ConcreteStateA);
  }
}

/**
 * The client code.
 */
$context = new Context(new ConcreteStateA);
$context->request1();
$context->request2();

Output.txt: Результат виконання

Context: Transition to RefactoringGuru\State\Structural\ConcreteStateA.
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to RefactoringGuru\State\Structural\ConcreteStateB.
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to RefactoringGuru\State\Structural\ConcreteStateA.

Приклад: Приклад з життя

Незважаючи на те, що концепція машини станів та патерну Стан досить широко відома, хороший і вдалий приклад з реального життя в контексті PHP, на жаль, мені ще не зустрічався.

Проте, якщо ви маєте хорошу ідею для прикладу, будь ласка, запропонуйте її на нашому форумі або по email support@refactoring.guru. Дякую!