Wiosenna WYPRZEDAŻ
Stan

Stan w języku Ruby

Stan to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zmieniać zachowanie obiektu w odpowiedzi na zmianę jego wewnętrznego stanu.

Wzorzec Stan zakłada ekstrakcję zachowań odnoszących się do stanu obiektu do osobnych klas odpowiadających jego poszczególnym stanom. Pierwotny obiekt wówczas deleguje pracę instancjom tych klas, zamiast wykonywać ją samodzielnie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Stan jest powszechnie stosowany w kodzie Ruby w celu konwersji obszernych maszyn stanów opartych na instrukcji switch w obiekty.

Identyfikacja: Wzorzec Stan można poznać po obecności metod zmieniających swoje zachowanie zależnie od stanu obiektu, sterowanego z zewnątrz.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Stan ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Context defines the interface of interest to clients. It also maintains a
# reference to an instance of a State subclass, which represents the current
# state of the Context.
class Context
 # A reference to the current state of the Context.
 attr_accessor :state
 private :state

 # @param [State] state
 def initialize(state)
  transition_to(state)
 end

 # The Context allows changing the State object at runtime.
 def transition_to(state)
  puts "Context: Transition to #{state.class}"
  @state = state
  @state.context = self
 end

 # The Context delegates part of its behavior to the current State object.

 def request1
  @state.handle1
 end

 def request2
  @state.handle2
 end
end

# The base State class declares methods that all Concrete State should implement
# and also provides a backreference to the Context object, associated with the
# State. This backreference can be used by States to transition the Context to
# another State.
class State
 attr_accessor :context

 # @abstract
 def handle1
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def handle2
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete States implement various behaviors, associated with a state of the
# Context.

class ConcreteStateA < State
 def handle1
  puts 'ConcreteStateA handles request1.'
  puts 'ConcreteStateA wants to change the state of the context.'
  @context.transition_to(ConcreteStateB.new)
 end

 def handle2
  puts 'ConcreteStateA handles request2.'
 end
end

class ConcreteStateB < State
 def handle1
  puts 'ConcreteStateB handles request1.'
 end

 def handle2
  puts 'ConcreteStateB handles request2.'
  puts 'ConcreteStateB wants to change the state of the context.'
  @context.transition_to(ConcreteStateA.new)
 end
end

# The client code.

context = Context.new(ConcreteStateA.new)
context.request1
context.request2

output.txt: Wynik działania

Context: Transition to ConcreteStateA
ConcreteStateA handles request1.
ConcreteStateA wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateB
ConcreteStateB handles request2.
ConcreteStateB wants to change the state of the context.
Context: Transition to ConcreteStateA

Stan w innych językach

Stan w języku C# Stan w języku C++ Stan w języku Go Stan w języku Java Stan w języku PHP Stan w języku Python Stan w języku Rust Stan w języku Swift Stan w języku TypeScript