Spring SALE
Stan

Stan w języku Swift

Stan to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zmieniać zachowanie obiektu w odpowiedzi na zmianę jego wewnętrznego stanu.

Wzorzec Stan zakłada ekstrakcję zachowań odnoszących się do stanu obiektu do osobnych klas odpowiadających jego poszczególnym stanom. Pierwotny obiekt wówczas deleguje pracę instancjom tych klas, zamiast wykonywać ją samodzielnie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Stan jest powszechnie stosowany w kodzie Swift w celu konwersji obszernych maszyn stanów opartych na instrukcji switch w obiekty.

Identyfikacja: Wzorzec Stan można poznać po obecności metod zmieniających swoje zachowanie zależnie od stanu obiektu, sterowanego z zewnątrz.

Następujące przykłady są dostępne na Swift Playgrounds.
Gratulacje dla Alejandro Mohamad za stworzenie wersji Playground.

Stan w innych językach

Stan w języku C# Stan w języku C++ Stan w języku Go Stan w języku Java Stan w języku PHP Stan w języku Python Stan w języku Ruby Stan w języku Rust Stan w języku TypeScript