Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Stan

Stan w języku Swift

Stan to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zmieniać zachowanie obiektu w odpowiedzi na zmianę jego wewnętrznego stanu.

Wzorzec Stan zakłada ekstrakcję zachowań odnoszących się do stanu obiektu do osobnych klas odpowiadających jego poszczególnym stanom. Pierwotny obiekt wówczas deleguje pracę instancjom tych klas, zamiast wykonywać ją samodzielnie.

Użycie wzorca w języku Swift

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Stan jest powszechnie stosowany w kodzie Swift w celu konwersji obszernych maszyn stanów opartych na instrukcji switch w obiekty.

Identyfikacja: Wzorzec Stan można poznać po obecności metod zmieniających swoje zachowanie zależnie od stanu obiektu, sterowanego z zewnątrz.

Stan w innych językach

Wzorce projektowe: Stan w języku Java Wzorce projektowe: Stan w języku C# Wzorce projektowe: Stan w języku C++ Wzorce projektowe: Stan w języku PHP Wzorce projektowe: Stan w języku Python Wzorce projektowe: Stan w języku Ruby Wzorce projektowe: Stan w języku TypeScript Wzorce projektowe: Stan w języku Go