Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »
Obserwator

Obserwator w języku Swift

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Użycie wzorca w języku Swift

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie Swift, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Obserwator w innych językach

Wzorce projektowe: Obserwator w języku Java Wzorce projektowe: Obserwator w języku C# Wzorce projektowe: Obserwator w języku C++ Wzorce projektowe: Obserwator w języku PHP Wzorce projektowe: Obserwator w języku Python Wzorce projektowe: Obserwator w języku Ruby Wzorce projektowe: Obserwator w języku TypeScript Wzorce projektowe: Obserwator w języku Go