Весняний РОЗПРОДАЖ
Стратегія

Стратегія на TypeScript

Стратегія — це поведінковий патерн, який виносить набір алгоритмів у власні класи і робить їх взаємозамінними.

Інші об’єкти містять посилання на об’єкт-стратегію та делегують їй роботу. Програма може підмінити цей об’єкт іншим, якщо потрібен інший спосіб вирішення завдання.

Складність:

Популярність:

Застосування: Стратегія часто використовується в TypeScript-коді, особливо там, де потрібно підміняти алгоритм під час виконання програми. Багато прикладів стратегії можна замінити простими анонімними функціями.

Ознаки застосування патерна: Клас делегує виконання вкладеному об’єктові абстрактного типу чи інтерфейсу.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Стратегія, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Context defines the interface of interest to clients.
 */
class Context {
  /**
   * @type {Strategy} The Context maintains a reference to one of the Strategy
   * objects. The Context does not know the concrete class of a strategy. It
   * should work with all strategies via the Strategy interface.
   */
  private strategy: Strategy;

  /**
   * Usually, the Context accepts a strategy through the constructor, but also
   * provides a setter to change it at runtime.
   */
  constructor(strategy: Strategy) {
    this.strategy = strategy;
  }

  /**
   * Usually, the Context allows replacing a Strategy object at runtime.
   */
  public setStrategy(strategy: Strategy) {
    this.strategy = strategy;
  }

  /**
   * The Context delegates some work to the Strategy object instead of
   * implementing multiple versions of the algorithm on its own.
   */
  public doSomeBusinessLogic(): void {
    // ...

    console.log('Context: Sorting data using the strategy (not sure how it\'ll do it)');
    const result = this.strategy.doAlgorithm(['a', 'b', 'c', 'd', 'e']);
    console.log(result.join(','));

    // ...
  }
}

/**
 * The Strategy interface declares operations common to all supported versions
 * of some algorithm.
 *
 * The Context uses this interface to call the algorithm defined by Concrete
 * Strategies.
 */
interface Strategy {
  doAlgorithm(data: string[]): string[];
}

/**
 * Concrete Strategies implement the algorithm while following the base Strategy
 * interface. The interface makes them interchangeable in the Context.
 */
class ConcreteStrategyA implements Strategy {
  public doAlgorithm(data: string[]): string[] {
    return data.sort();
  }
}

class ConcreteStrategyB implements Strategy {
  public doAlgorithm(data: string[]): string[] {
    return data.reverse();
  }
}

/**
 * The client code picks a concrete strategy and passes it to the context. The
 * client should be aware of the differences between strategies in order to make
 * the right choice.
 */
const context = new Context(new ConcreteStrategyA());
console.log('Client: Strategy is set to normal sorting.');
context.doSomeBusinessLogic();

console.log('');

console.log('Client: Strategy is set to reverse sorting.');
context.setStrategy(new ConcreteStrategyB());
context.doSomeBusinessLogic();

Output.txt: Результат виконання

Client: Strategy is set to normal sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
a,b,c,d,e

Client: Strategy is set to reverse sorting.
Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)
e,d,c,b,a

Стратегія іншими мовами програмування

Стратегія на C# Стратегія на C++ Стратегія на Go Стратегія на Java Стратегія на PHP Стратегія на Python Стратегія на Ruby Стратегія на Rust Стратегія на Swift