🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Ітератор

Iterator Ітератор Iterator

Ітератор — це поведінковий патерн, що дозволяє послідовно обходити складну колекцію, не розкриваючи деталі її реалізації.

Завдяки Ітераторові, клієнт може обходити різні колекції в один і той же спосіб, використовуючи єдиний інтерфейс ітераторів.

Детальніше про Ітератор

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо в програмах, що працюють з різними типами колекцій, коли потрібно виконати обхід різних сутностей.

Ознаки застосування патерну: Ітератор легко визначити за методами навігації (наприклад, отримання наступного/попереднього елементу і т. д.). Код, який використовує ітератор, часто взагалі не має посилань на колекцію, з якою працює ітератор. Ітератор або приймає колекцію в параметрах конструктора під час створення, або повертається до самої колекцією.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Ітератор, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Iterator.Structural
{
  class Program
  {
    public static void Main()
    {
      Client client = new Client();
      client.ClientCode();
    }
  }

  public class Client
  {
    public void ClientCode()
    {
      var collection = new WordsCollection();
      collection.AddItem("First");
      collection.AddItem("Second");
      collection.AddItem("Third");

      Console.WriteLine("Straight traversal:");

      foreach (var element in collection)
      {
        Console.WriteLine(element);
      }

      Console.WriteLine("\nReverse traversal:");

      collection.ReverseDirection();

      foreach (var element in collection)
      {
        Console.WriteLine(element);
      }
    }
  }

  abstract class Iterator : IEnumerator
  {
    object IEnumerator.Current => Current();

    public abstract int Key();
		
    public abstract object Current();
		
    public abstract bool MoveNext();
		
    public abstract void Reset();
  }

  abstract class IteratorAggregate : IEnumerable
  {
    public abstract IEnumerator GetEnumerator();
  }

  class AlphabeticalOrderIterator : Iterator
  {
    private WordsCollection _collection;
		
    private int _position = -1;
		
    private bool _reverse = false;

    public AlphabeticalOrderIterator(WordsCollection collection, bool reverse = false)
    {
      this._collection = collection;
      this._reverse = reverse;

      if (reverse)
      {
        _position = collection.getItems().Count;
      }
    }
		
    public override object Current()
    {
      return _collection.getItems()[_position];
    }

    public override int Key()
    {
      return _position;
    }
		
    public override bool MoveNext()
    {
      int updatedPosition = this._position + (this._reverse ? -1 : 1);

      if (updatedPosition >= 0 && updatedPosition < _collection.getItems().Count)
      {
        this._position = updatedPosition;
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
      
    }
		
    public override void Reset()
    {
      this._position = this._reverse ? this._collection.getItems().Count - 1 : 0;
    }
  }

  class WordsCollection : IteratorAggregate
  {
    List<string> _collection = new List<string>();
		
    bool _direction = false;
    
    public void ReverseDirection()
    {
      _direction = !_direction;
    }
		
    public List<string> getItems()
    {
      return _collection;
    }
		
    public void AddItem(string item)
    {
      this._collection.Add(item);
    }
		
    public override IEnumerator GetEnumerator()
    {
      return new AlphabeticalOrderIterator(this, _direction);
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First