Summer SALE
Посередник

Посередник на Ruby

Посередник — це поведінковий патерн, який спрощує комунікацію між компонентами системи.

Посередник прибирає прямі зв’язки між окремими компонентами, змушуючи їх спілкуватися один з одним через себе.

Складність:

Популярність:

Застосування: Мабуть, найпопулярнішим застосуванням Посередника в Ruby-коді є зв’язок кількох компонентів GUI однієї програми.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Посередник, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Mediator interface declares a method used by components to notify the
# mediator about various events. The Mediator may react to these events and pass
# the execution to other components.
class Mediator
 # @abstract
 #
 # @param [Object] sender
 # @param [String] event
 def notify(_sender, _event)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

class ConcreteMediator < Mediator
 # @param [Component1] component1
 # @param [Component2] component2
 def initialize(component1, component2)
  @component1 = component1
  @component1.mediator = self
  @component2 = component2
  @component2.mediator = self
 end

 # @param [Object] sender
 # @param [String] event
 def notify(_sender, event)
  if event == 'A'
   puts 'Mediator reacts on A and triggers following operations:'
   @component2.do_c
  elsif event == 'D'
   puts 'Mediator reacts on D and triggers following operations:'
   @component1.do_b
   @component2.do_c
  end
 end
end

# The Base Component provides the basic functionality of storing a mediator's
# instance inside component objects.
class BaseComponent
 # @return [Mediator]
 attr_accessor :mediator

 # @param [Mediator] mediator
 def initialize(mediator = nil)
  @mediator = mediator
 end
end

# Concrete Components implement various functionality. They don't depend on
# other components. They also don't depend on any concrete mediator classes.
class Component1 < BaseComponent
 def do_a
  puts 'Component 1 does A.'
  @mediator.notify(self, 'A')
 end

 def do_b
  puts 'Component 1 does B.'
  @mediator.notify(self, 'B')
 end
end

class Component2 < BaseComponent
 def do_c
  puts 'Component 2 does C.'
  @mediator.notify(self, 'C')
 end

 def do_d
  puts 'Component 2 does D.'
  @mediator.notify(self, 'D')
 end
end

# The client code.
c1 = Component1.new
c2 = Component2.new
ConcreteMediator.new(c1, c2)

puts 'Client triggers operation A.'
c1.do_a

puts "\n"

puts 'Client triggers operation D.'
c2.do_d

output.txt: Результат виконання

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Посередник іншими мовами програмування

Посередник на C# Посередник на C++ Посередник на Go Посередник на Java Посередник на PHP Посередник на Python Посередник на Rust Посередник на Swift Посередник на TypeScript